O

Ochlofilia

Ett navn som referer til de som kun kan bli seksuelt opphisset når det er en stor gruppe mennesker tilstede, fks. På en konsert, ett diskotek eller lignende.

Oculolinctus

Ett svært sjelden fenomen, men beskriver en person som bare kan tenne seksuelt dersom hun/han får mulighet til å slikke partnerens øyeeple!
Det er i legevitenskapen rapportert om en kvinne som faktisk ikke var i stand til å få orgasme med mindre hun fikk lov å slikke sin elskers øyeeple.

Omskjæring kvinner

Når jødene fant ut at bibelen for 3000 år siden krevde at barn skulle omskjæres den åttende dagen etter fødselen, så gjaldt det utelukkende guttebarn.
Pikebarn slapp, men historien sier at det skyldtes ikke ett humant menneskesyn, men heller det at kvinner ikke var ønsket som religiøse ledere.
En forutsetning for å kunne være en leder var nemlig at man var omskåret, bibelen sa jo klart at slik var det.
Bibelens ord var lov.
Så enkelt var det å avskjære kvinner fra å inneha religiøse verv av betydning og samtidig frata de all mulighet til å komme til blant makteliten.

På tross av dette er også kvinner blitt utsatt for kniven i lang tid og for henne har det langt alvorligere konsekvenser enn det har for noen mann.
En omskåret mann mister forhuden, en kroppsdel som har minimal praktisk betydning (om man ser bort fra at den forenkler onanering)
Kvinner på sin side risikerer å miste langt mer, det er normalt at klitoris forsvinner sammen med ett sett kjønnslepper og det kan nærmest sammenlignes med at en omskåret mann mister hele penisen.
Resultatet er nemlig det samme, kvinnen er ikke lenger i stand til å få en orgasme, eller føle nytelse ved sex.
For ikke å snakke om all smerten som er forbundet med selve omskjæringsritualet…
Selve omskjæringen foretas ofte av en lokal landsbykvinne og sterile omgivelser er ett fremmedord, det samme er bedøvelse.
Konsekvensene er ofte sjokk, infeksjoner og blodforgiftning. Dødsfall som følge av omskjæring er heller ikke uvanlig.

Årsaken til at kvinner omskjæres er den samme nesten overalt hvor disse ritualene foretas:
Det minsker kvinnens lyst på sex, ikke bare det, ett samleie kan ofte bli en svært smertefull affære, noe som gjør at de færreste kvinner mister jomfrudommen før de er gift.
I kulturer hvor jomfrulighet er høyt prioritert regnes dette selvfølgelig som en fordel…
Om hun ikke får den store nytelsen ut av sex regnes som en bagatell, siden hennes primære funksjon uansett er å tilfredsstille mannen. Den oppgaven må hun ta seg av uansett, når han sier sex… så skal det være sex.

De stedene hvor det er mest vanlig at kvinner omskjæres er: Afrika, India og Egypt.

Koranen krever ikke at kvinner skal omskjæres, slik den krever at menn skal omskjæres, men den anbefaler at også kvinner gjør det, for på den måten å vise respekt for Mohamed.
Nå er det jo slik, som alle med barn vet, at man ønsker det beste for sine barn. Knapt noe menneske ønsker å gjøre sitt barn vondt, ei heller de foreldrene som tvinger sine døtre til å omskjæres… de gjør det fordi de lever i troen på at det vil hjelpe deres datter til ett bedre liv.
Mødrene er som oftest selv omskåret og de kjenner ingen annen virkelighet, de vet ikke hva de går glipp av og de vet ikke hva de frarøver sine barn. Mange menn vet det nok, men de ser det på en annen måte, for de er en omskåret kvinne en trofast kvinne, for hvorfor skal hun være utro når hun allikevel ikke får store nytelsen ut av det?
Antakeligvis er det årsaken til at koranen anbefaler det.. boken er skrevet av en mann….

Spørsmålet vi sitter igjen med er: Hvordan kan en gud ønske at vi mennesker skal gi avkall på den største nytelse i verden?

Vi i den «vestlige verden» liker å se på oss selv som opplyste, som de som først skjønte at å omskjære kvinner var feil.
Men vi skal ikke gå lengre tilbake enn til 1940 før det ble ansett som helt normalt å foreta en elektrisk omskjæring på kvinner som led av en eller annen psykisk lidelse.
En elektrisk omskjæring skiller seg fra å en «vanlig» omskjæring at kjønnsdelene fjernes ikke, man kobler på strøm og regelrett brenner av alle nerver…

Omskjæring menn

Jødene har praktisert omskjæring i nesten 3000 år, og var antakeligvis de som først begynte med full omskjæring.
Årsaken ligger i det gamle testamentet: «Han som er 8 dager gammel skal bli omskåret…. Og det barn som ikke er omskåret vil få sin sjel avskåret fra sitt folk, for han har brutt en av mine lover»
For jødene, som fortsatt lever etter det gamle testamentet, har omskjæringen hele tiden vært ett viktig inngrep, det har markert at barnet har inngått en pakt med gud.
De første 1000 årene omskjæring ble praktisert, var det utelukkende av religiøse grunner, senere ble det mer og mer vanlig å gjøre det også for å letter å opprettholde normal hygiene.

Jesus ble omskåret og en flere kirker rundt om i verden hevder å ha hans (hellige) forhud i sin varetekt. Den skal hjelpe barnløse å få barn, samt gjøre fødsler mindre smertefulle.

Men det har gjennom historien dukket opp flere andre grunner til å omskjære små guttebarn.
Ca 500f.kr i det gamle Hellas lanserte Philo av Aleksandria sine teorier om at omskårne guttebarn lettere gjorde en kvinne gravid, siden sæden slapp å kjempe seg vei forbi forhuden.
På denne tiden var det i all hovedsak mannlige jøder som var omskåret ( han var selv både jøde og omskåret) og han forsikret de om at med tiden ville alle andre folkeslag dø ut og jødene ville sitte igjen, alene, med all makt.

50 år etter Jesu fødsel var kristendommen på full fart fremover, men omskjærings prosedyrene sto i veien.
Omskjæring av voksne menn var en både smertefull og nedverdigende handling, noe som gjorde at mange vegret seg for å konvertere til kristendommen.
Derfor utlyste st. Paul 60 år etter kr.f en fordring som gikk på at man trengte ikke omskjæres (fysisk) for å kunne kalles en kristen, det holdt at man gjorde det mentalt, i sjelen.
Fra da og de nesten 1800 årene var omskjæring noe som stort sett var forbeholdt jødene som aldri hadde sett på St. Pauls fordring med blide øyne.
Så hvordan har det seg en så stor del av verdens befolkning den dag i dag omskjæres?

Muslimene praktiserer også omskjæring, det hevdes å være ett pålegg fra den store profeten Mohamed…. De fleste muslimer mener at også kvinner bør omskjæres, noe som har resultert i at 80% av alle kvinner i fks. Egypt er ute av stand til å få en orgasme…

Mannen som i stor grad tillegges æren å ha ført omskjæring på mote igjen het Jonathan Hutchinson. Han ble født i England i 1828 og vokste etter hvert opp til å bli en svært berømt kirurg som tilslutt oppnådde å bli adlet for sin innsats.
Hans spesialitet var spedalskhet, men hans personlige hjertesak var onani og hvordan man skulle forhindre det.
Sir Jonathan Hutchinson var fast i troen på at onani var den ultimate årsaken til fysisk og psykisk forfall og han var villig til å gjøre nær sagt hva som helst for å begrense denne syndige aktiviteten.
Han skrev i 1888 en avhandling » On Circcumcision as preventative of masturbation» som fikk svært mange tilhengere, kanskje ikke så rart tidspunktet tatt i betraktning.
Rundt århundre skiftet nådde puritismen nye høyder, sex var synd og onani var den største synd av dem alle.
Toppen ble nådd når han ble publisert i USA, rundt 1893.
Hans ord ble hørt og foreldre begynte å kreve at deres barn skulle bli omskåret, ja det gikk faktisk så langt at voksne menn krevde å bli omskåret slik at de skulle slippe å onanere, for på den måten bli bedre mennesker.
Sir Jonathan Hutchinson var utvilsomt en smart mann, han forsto før de fleste at man kom lengre med noen pene ord og en pisk, enn bare med noen pene ord.
Hans avhandling var derfor ikke bare full av lovprisninger om hvor fordelaktig det var at gutten ikke kunne onanere, den var også full av skremsel propaganda om hva som kunne skje dersom han gjorde det!
Hysteri, epilepsi og galskap var helt vanlige konsekvenser av onani i følge den gode doktor og helt frem til 1920 sto faktisk disse tingene oppført som naturlige konsekvenser dersom forhuden ikke ble fjernet.
Frem til 1939 sto det å lese i amerikanske legeskrifter at dersom gutten ikke ble omskåret så var det «medisinsk uforsvarlig» uten nærmere spesifikasjoner…

Det er i dag ikke vanlig i Norge å fjerne forhuden på guttebarn, med mindre det ligger spesielle, religiøse, grunner bak.
I andre land, som fks. USA er det derimot helt vanlig og det er det mest vanlige av alle kirurgiske inngrep. Foreldre blir sjelden eller aldri spurt om hva de mener, noe som rettferdiggjøres med at dersom normale hygieniske regler blir fulgt, vil det ha enkelte helsemessige fordeler.
Nå er dette er argument som ikke lenger holder vann, siden nyere forskning har vist at dersom man opprettholder normal personlig hygiene spiller det overhodet ingen rolle om forhuden er der eller ikke.
En annen ting er at det er ett spørsmål om penger…. En operasjon som er så vanlig gir naturligvis mye penger i kassa for mange kirurger…

Anmerkning: Det er gjort arkeologiske funn som antyder at menn også i enda tidligere tider fjernet hele eller deler av forhuden.
Den avskårne biten ble ofret til gudene, en handling som skulle gjøre mennene mer fruktbare.

Onan (bibelsk)

Onan er en av de personene i bibelen som oftest forbindes med sex.
Det sies at han er gitt navnet til onani og at det var ved hans eksempel at Gud kjente onani ”ulovelig.

Vel, bibelen er full av spennende historier, men gjennom tiden er mye blitt oversatt gjentatte ganger og tolket både hit og dit.
Historien om Onan finnes i Genesis 38:6-10 for de som ønsker detaljene….
De fleste kjenner bare den korte utgaven av historien, den om at Onan onanerte og derfor ble rammet av guds vrede, og drept.
En vanlig antagelse er at Onan onanerte både titt og ofte (noe han muligens også gjorde) og at det var derfor han falt i unåde.
Så enkelt er det dog ikke.

Onan var en av de tre sønnene til Judah, hans to brødre het Er og Shelah. Av grunner som ikke er nevnt valgte gud å drepe den svake og barnløse Er.
Judah beordret så Onan å sette barn på Tamar, Er’s kone.
(Det kan kanskje høres merkelig ut for oss, men den gang var en enke familiens ansvar og ved at Onan hadde sex med Er’s kone tok ham henne inn i sin familie.)
Dette ønsket ikke Onan, men han spilte med og lot som om han utførte sin plikt.
Om detaljene rundt det som skjedde sier bibelen lite, man vet ikke om de to noensinne hadde samleie, men man antar at han avbrøt samleiet og hadde utløsning utenfor kvinnens kjød.
På denne måten fullførte ikke Onan sine forpliktelser ovenfor familien og for denne udåden ble han slått til jorden.
Onan ble altså straffet for å ikke ha tatt seg av sine familieplikter, ikke for å ha onanert.

Ikke ett sted i historien står onani nevnt, så hvordan har det seg at onani i tusenvis av år blitt sett på som syndig og knyttet til historien om Onan?

Vel, grunnen er enklere enn man kanskje skulle tro.
De første kristne var få og for å bli ett sterkt folk, som faktisk hadde makt i verden, måtte de bli mange.
Ved å forby alle former for sex, med mindre målet var å få barn, sørget man for at folk fikk barn.
Mange barn.

Paradoksalt tillot jødene, som de fleste regner som guds sanne folk, og opphavet til de hellige skrifter, bruk av prevensjon allerede i år 100 F.kr.
Riktignok ble enhver familie forventet å fostre minst en sønn og en datter før man tok i bruk midler for å hindre ytterligere graviditeter, men deretter var det fritt frem.

ONS

Forkortelse for One Night Stand, ett utrykk som benyttes om tilfeldig sex, gjerne med en mann tilfeldigvis traff på byen.

Ophisicism

Å føre åler eller slanger med halen først inn i skjeden og masturbere mens de spreller fritt.
Antakeligvis lurt å velge en som ikke er giftig og holde godt fast i hodet.

Oralsex

Sex som innbefatter en persons munn og/eller tunge i kontakt med en annen persons kjønnsorganer eller anus.

Orgasme

Når den seksuelle stimuleringen når sitt klimaks, inntreffer det vi kaller en orgasme.
En orgasme er rent fysisk sett en rekke sterke elektriske utladninger i deler av nervesystemet og muskelsammentrekninger, særlig i underlivsregionen.
Alle opplever orgasmen forskjellig, så å beskrive hvordan det føles er fåfengt, men en manns orgasme er korte enn en kvinnes. (mannens orgasme varer kun i noen få sekunder, en kvinnes orgasme kan vare helt opp mot ett minutt)
Ejakulering og orgasme er ikke det samme. Riktig nok inntreffer gjerne mannens ejakulasjon samtidig som orgasmen, men de kan også opptre hver for seg.

Orgie

En orgie er ganske enkelte en rekke mennesker som har sex med hverandre.
I dag brukes det gjerne på samme måte som gruppesex og blir gjerne forbundet med sexklubber eller swingers fester.
I tidligere tider var orgier gjerne forbundet med tilbedelse av forskjellige guder, for å fremme fruktbarhet, bedre avlinger eller økonomi.
De fleste religioner har på ett eller annet tids punkt arrangert slike festligheter, fks. Så er mardi gras restene av en slik guds tilbedelse

Osmolagnia

Seksuell opphisselse som skyldes kroppslukt, som fks. svette eller menstruasjon.

Osmolagnia

Stimulering fra lukter.

østrogen

Ett av flere kvinnelige kjønnshormoner som styrer en rekke ting, blant annet ønske om sex.

Share