P

P-piller

P-piller kalles ofte kombinasjonspiller fordi de inneholder begge de kvinnelige kjønnshormonene – østrogen og gestagen. Det finnes forskjellige typer og alle virker på samme måte.
P-piller hindrer befruktning på flere måter ved å:
• hindre egget i å modne og løsne fra eggstokken, slik at det ikke kommer noe egg som kan befruktes.
• gjøre slimet i livmoråpningen seigt og vanskelig for sædceller å trenge gjennom.
• påvirke innsiden av livmoren (livmorslimhinnen) slik at det blir vanskeligere for egget å feste seg der.
Er p-piller 100% sikkert?
Ikke noe prevensjonsmiddel er 100% sikkert, men p-piller er av de sikreste midlene vi har i dag, hvis du bruker det riktig.
Kan alle jenter bruke p-piller?
Alle unge friske jenter kan vanligvis bruke p-piller.
De som ikke bør bruke p-piller er:
• kvinner over 35 år som røyker.
• kvinner med arvelig disposisjon for hjerte-karsykdommer.
• kvinner med høyt blodtrykk.
Hvordan får jeg tak i p-piller?
Du må oppsøke lege som skriver ut en resept til deg. P-piller får du bare kjøpt på apotek.
Hva må undersøkes før jeg kan få p-piller?
Legen må vite noe om helsen din og spør deg om forhold som angår din egen og familiens helse. Blodtrykket ditt blir målt.
Må jeg gjennom en underlivsundersøkelse?
Nei, det er ikke nødvendig med underlivsundersøkelse for å begynne med p-piller. Legen vil kanskje likevel foreslå en slik undersøkelse for å ta en klamydiaprøve av deg. Det bestemmer du selv.
Hvor gammel må jeg være for å få p-piller?
Det er ingen bestemt aldersgrense. Jenter mellom 16 og 19 år får p-piller gratis.
Hvordan skal jeg bruke p-piller?
Du må bruke dem regelmessig.
De fleste bruker dem på denne måten:
• du tar en pille hver dag i 21 dager (ett brett),
• deretter sju dager uten piller (den pillefrie uka),
• så 21 dager med piller (et nytt brett) osv.
Alternativt kan man bruke p-piller med 28 piller på ett brett. Da tar man piller uten hormoner den siste uka på brettet i stedet for å la være å ta piller denne uka. Dette er fordi noen jenter synes det er lettere å huske pillene når de tar dem hver dag.
I den pillefrie uka (eller siste uke med piller uten hormoner på brett med 28 piller) pleier det å komme en blødning. Den kan være noe mindre enn vanlig menstruasjonsblødning. Dette er normalt.
Bruksanvisning følger med hver pakning. Den kan variere noe fra merke til merke. Den må følges.
Hvor lenge kan jeg oppbevare p-piller?
Pakningene er datostemplet. Du skal ikke bruke piller som er mer enn tre år gamle. De skal oppbevares tørt og ikke for varmt.
Er p-piller sikre fra første dag?
Starter du med pillene den første eller andre dagen av en menstruasjon eller et abortinngrep er du sikker fra første pille. Ved oppstart utenom dette er du sikker først fra åttende pille, og du må derfor bruke annen prevensjon i tillegg de første sju dagene.
Er jeg også sikker den uka jeg ikke tar p-pillene?
Ja, du er også sikker i den pillefrie uka.
Spiller det noen rolle når på dagen jeg tar pillene?
Du bør velge et bestemt tidspunkt. Da er det lettest å huske og ta dem.
Hva skal jeg gjøre om jeg glemmer å ta p-pille?
Ta en pille så snart du oppdager forglemmelsen, og fortsett som vanlig ut brettet.

OBS! Hvis det går mer enn 36 timer mellom to piller må du bruke kondom i tillegg i sju dager. Det samme gjelder hvis du kaster opp eller har diaré i flere dager: Fortsett å ta pillene, men bruk kondom i tillegg.
Glemmer du en pille den første uka på et nytt brett bør du også bruke nødprevensjon.
Hvis du bruker medisiner for andre sykdommer, er det lurt å spørre legen om disse virker inn på p-pillenes sikkerhet.
Er det farlig å bruke p-piller?
P-piller som brukes i dag regnes ikke som farlige. Derimot beskytter p-piller mot visse krefttyper i underlivet. I meget sjeldne tilfeller kan bruk av p-piller føre til blodpropp.
Hva gjør jeg hvis det ikke kommer noen blødning selv om jeg tar pillen regelmessig?
Om blødningen uteblir helt, en enkelt gang, skal du bare fortsette med pillene som vanlig. Hvis det samme gjentar seg to ganger på rad, bør du oppsøke lege. Legen vil da også undersøke om du kan være gravid.
Hvor ofte må jeg gå til lege når jeg bruker p-piller?
Prevensjonsmidler kan skrives ut for å dekke forbruk for i alt tre år. Det står da Reit XI nederst på resepten. Minste forskriving tilsvarer tre måneders forbruk.
Hva skal jeg gjøre hvis jeg får en blødning midt i et pillebrett?
Småblødninger kan forekomme særlig i den første tiden. Fortsett bare med pillene. Hvis det ikke gir seg etter tre måneder, bør du oppsøke lege.
Kan jeg utsette blødningen hvis jeg ønsker det?
Ja, det kan du.
Kontakt legen din for nærmere informasjon.
Har p-piller noen bivirkninger?
Enkelte kan få en del plager:
• uregelmessige blødninger,
• hodepine,
• kvalme,
• vektøkning,
• humørforandringer,
• nedsatt lyst på sex.
Dette er ikke farlig. Som regel vil disse plagene forsvinne av seg selv etter et par måneder. Hvis ikke kan du eventuelt bytte p-pille merke eller gå over til annen type prevensjon. Diskuter dette med legen din.
Kan jeg slutte med p-pillene midt i et brett?
Du bør ta hele brettet ut. Hvis du slutter midt i brettet, kan du få uregelmessige blødninger en tid framover. Hvis du skal slutte med pillene: Husk å ta piller minst sju dager etter siste samleie, om du ikke ønsker å bli gravid.
Hvor lenge kan jeg bruke p-piller uten opphold?
Det er ikke nødvendig med pauser.
Kan jeg låne p-piller av andre, hvis jeg slipper opp for mine?
Hvis du er nødt til å låne, må du holde deg til det merket du selv bruker.
Hva koster p-piller?
Prisen varierer for de ulike merkene. Det koster fra ca. 25 kroner til drøyt 70 kroner i måneden å bruke p-piller.

Denne teksten er hentet fra Klinikk for seksuell opplysning. De kan kontaktes på http://www.seksuellopplysning.no/ for ytterligere innformasjon.

P-ring

Hva er og hvordan virker p-ringen?
P-ringen er det nyeste prevensjonsmiddelet på markedet. Den inneholder i likhet med p-piller to kjønnshormon – østrogen og gestagen, men tilfører kroppen langt mindre hormoner enn p-pillen.
P-ringen virker ved at slimet i livmorhalsen blir tykkere og den hindrer eggløsning. Ringen setter du selv inn i skjeden. Den skal sitte i 3 uker uten å fjernes, så en uke opphold med blødning før ny ring settes inn.

Hvor sikker er den?
P-ringens nøyaktige plassering i skjeden er ikke viktig. Når den er på plass, er den like sikker som p-piller.
Ringen skal helst settes inn 1. – 5. dag av menstruasjonen, men er ikke sikker før etter 7 dager.
P-ringen kan stort sett benyttes av alle unge, friske jenter.

Har p-ringen noen bivirkninger?
P-ringen gir færre bivirkninger enn p-piller.

Hvordan får jeg tak i p-ringen?
Du må få resept av lege. Underlivsundersøkelse er ikke nødvendig, du bestemmer selv om du trenger en «sjekk».
Hva koster en p-ring?
En p-ring koster ca. 100 kroner i måneden.

Denne teksten er hentet fra Klinikk for seksuell opplysning. De kan kontaktes på http://www.seksuellopplysning.no/ for ytterligere innformasjon.

P-sprøyte

P-sprøyte inneholder bare det ene kjønnshormonet – en stor dose gestagen. Den virker omtrent på samme måte som p-piller, delvis ved å gjøre slimet i livmorhalsen seigt, delvis ved å hindre eggløsning.
Man må ta en sprøyte i rumpemuskelen hver 12 uke på legekontor eller helsestasjon.
Hvor sikker er den?
P-sprøyte er et av de sikreste prevensjonsmidlene vi har i dag. Den kan brukes av de fleste kvinner. P-sprøyte reduserer risikoen for enkelte krefttyper i underlivet.
Setter du p-sprøyte en av de første dagene i menstruasjonen er du sikker med én gang, ellers må du vente sju dager.
Har p-sprøyte noen bivirkninger?
Fordi eggløsningen hindres hos de fleste, vil menstruasjonen komme sjeldnere og bli helt borte hos en del av brukerne.
En del andre får uregelmessige, til dels hyppige blødninger, men de pleier å forsvinne jo lenger man bruker p-sprøyte. Det kan hjelpe å sette neste sprøyte noen uker tidligere. Enkelte kan få økt appetitt, og kan legge på seg hvis de ikke passer litt på hva de spiser. Dette går som regel over etter noen måneder.
Når du slutter med p-sprøyte kan det gå mellom ett og to år før du får normal menstruasjon.
Nyere forskning viser at det er en mulighet for beintap hos unge brukere og at dette muligens kan føre til beinskjørhet senere i livet.
Hvordan får jeg tak i p-sprøyte?
Du må til lege for å få resept. P-sprøyte kan settes av sykepleier på legekontor eller helsestasjon. Underlivsundersøkelse er ikke nødvendig, du avgjør selv om du trenger en «sjekk».
Det er ingen aldersgrense. Du kan få en resept for i alt tre års forbruk.
Hva koster p-sprøyte?
En p-sprøyte koster ca. 90 kroner og varer i 12 uker.

Denne teksten er hentet fra Klinikk for seksuell opplysning. De kan kontaktes på http://www.seksuellopplysning.no/ for ytterligere innformasjon.

P-stav

P-stav inneholder i likhet med p-sprøyte og minipille, bare ett kjønnshormon – gestagen. Den virker ved at slimet i livmorhalsen blir tykkere og den hindrer eggløsning. P-staven er 4 cm. lang. En lege setter den med en innføringsnål inn under huden på overarmen.
Den kan sitte inne i tre år og må også fjernes av lege.
Du får lokalbedøvelse og bandasje både ved innsetting og fjerning. Det tar ca. en uke fra staven fjernes og til du kan bli gravid igjen.

Hvor sikker er den?
Når den er satt riktig på plass, er den nærmest 100% sikker.
Settes den inn 1. – 5. dag av menstruasjonen, er den sikker fra første dag ellers tar det to uker før den er sikker.
P-staven kan benyttes av de aller fleste kvinner.

Har p-staven noen bivirkninger?
I likhet med p-sprøyte er blødningsforstyrrelser den vanligste bivirkningen. Noen får hyppigere blødninger, de fleste får sjeldnere blødninger og noen mister menstruasjonen helt.
P-staven kan også forårsake vektøkning, kviser og hodepine.

Hvordan får jeg tak i p-staven?
Du må til en lege som er opplært i å sette inn p-staven. Underlivsundersøkelse er ikke nødvendig, du bestemmer selv om du trenger en «sjekk».
Det er ingen aldersgrense.
Hva koster en p-stav?
En p-stav koster ca. 1250 kroner.

Denne teksten er hentet fra Klinikk for seksuell opplysning. De kan kontaktes på http://www.seksuellopplysning.no/ for ytterligere innformasjon.

Pantofil

En som blir seksuelt opphisset av omtrent hva som helst, inkludert de fleste andre filer og fetisher.

Papilla mammae

Kvinnens brystvorter

Parafili

Det å være «opphengt» i en seksuell tiltrekning mot objekter eller handlinger som er uvanlige for de fleste, og som vedkommende person ikke klarer å oppnå seksuell tenning og tilfredstillelse uten.

Parthenofil

En som blir seksuelt tiltrukket kun av jomfruer.

Parthenolatry

Å tilbe eller dyrke jomfruer som om de var gudommelige.

Pedofili

Seksuell tenning av å tenke på, berøre eller å ha sex med barn. Dette er ulovlig i de fleste deler av verden, og mange ser på det å ha sex med mindreårige som den mest umoralske seksualforbrytelsen som finnes.
Pedofile som ikke har sex med barn men som blir oppdaget etter å ha lastet ned pornografiske bilder av barn fra Internett, kan bli tiltalt av politiet.

Pedogami

Sex mellom søsken Se også Incest.

Penis

En penis er bygget opp av to svamplegmer som strekker seg i hele penislengden. Disse fylles med blod, slik at penis blir erigrert…
Det er alltid litt blod i «svampene» som lyder navnet corpora cavernosa, men under ereksjonen er det 10 ganger så mye blod der som når den er slapp.
For øvrig er det ikke bare pga. opphisselse penis blir stiv, det er faktisk en nødvendighet for at den skal beholde sine ferdigheter… noe som kommer best frem under søvn, hvor penis blir stiv ca 1 gang pr. time helt uavhengig av seksuelle drømmer. Det dreier seg om vedlikehold…

En penis lever sitt eget liv, helt uavhengig av hva eieren måtte mene og kan finne på å bli stiv på de merkverdigste tidspunkt.

Gjennom disse svampene går det ett rør, uretha, som strekker seg fra urinblæra frem til penisåpningen. Gjennom her går både urin og sæd, men dog aldri på samme tidspunkt, til det er kroppen for finurlig justert.
Uretha munner ut i tuppen av penishodet, også kallt glans (som for øvrig er latin for eikenøtt)
Glans er utstyrt med like mye nerver som undersiden av foten din, men er dekket av en svært tynn hud som allikevel gjør den svært følsom.
Damer: Pass tennene!
På undersiden av penishodet er det en streng som holder forhuden på plass, denne heter frenulum og dette området er svært følsomt for stimulering.

En dypgående og grundig undersøkelse har konkludert med følgende fakta om mannens penis: 40% av tiden henger den uvirksom, 20% av tiden er den lensene, 30% av tiden er den hard og kun i 10% av tiden er den aktiv i hull. I tillegg har den to vedheng som er svært lite å se på.

Ved roten av penis henger pungen, hvor testiklene befinner seg.
Ikke stort å se på, men svært så viktig for mannen…. Og for kvinner som ønsker seg barn.

S. Frued var for øvrig av den oppfattning at alle kvinner led av penismisunnelse, noe som han mente var årsaken til den tiltider uforutsigbare oppførselen til kvinner.
Nå vet vi bedre, vi har forstått at kvinner bare er slik, de styres av hormoner og er umulige å bli klok på.

Penis spytter ut mellom 40 og 50 liter sæd i løpet av sin bærers liv, ganske mye tatt i betraktning at det kommer mellom en halv og en teskje hver gang…
Sæden har en hastighet på nærmere 40 kilometer i timen når den forlater løpet, men hastigheten synker fort til 2-4 med mer i minutter når den ender opp i kvinnen.
Lengste medisinske beviste sædsprut er for øvrig 29 cm… men som alle menn vet… det er bare tull. Å sprute med en gjeng i hvite frakker som vitner er tross alt ikke så lett…

Fakta:
Det er helt vanlig at det er stor forskjell på penis størrelsen, spesielt i slapp tilstand.
Forskjellen blir mindre når den stivner, for det er de som er minst når de er slappe som prosentvis øker mest….
Allikevel er det stor variasjon selv på erigerte peniser, minste målte erigerte penis er under 3 cm, lengste målte er ca 40 cm….
Trøsten er at de fleste av oss ligger rundt gjennomsnittet på ca 15 cm i erigert tilstand.

Omtrent 10% av alle menn opplever på ett eller annet tidspunkt med potensen.
En måte å forebygge impotens på, er å ha mye sex. Kinsey rapporten konkluderer med at de som er mest seksuelt aktive har størst sjanse for å beholder sin gode potens hele livet.

Penis innholder riktignok ikke ben, men den kan allikevel brekke.
Ifølge de som har opplevd dette, så er det ensvært smertefull opplevelse og det er viktig å komme seg til legen umiddelbart.
Om man ikke gjør det, så kan man få varige med, i form av en rar fasong på penis, eller, i verste fall, miste potensen.

Ett faktum er at kastrerte menn lever lengre enn andre menn.
I tidligere tider var kastrasjon ett normalt inngrep, gjerne som straff for seksuelle overgrep.
Tall fra USA viser at kastrerte innsatte i gjennomsnitt ble 13 (!!!!) år eldre enn sine medfanger.

I det gamle Roma hadde musikere, gjøglere og skuespiller en ring gjennom forhuden som sørget for at den ikke gled tilbake og viste penishodet.
Det antas at dette var for at de ikke skulle utnytte kvinnelige fans.

I Australia finnes det fortsatt rester av en stamme (Walibri stammen) som hilser på hverandre en noe merkverdig måte… de håndhilser ikke når de treffes, men griper om hverandres penis og rister….

Caramoja stammen i nord Uganda fester vekter i tuppen av penis for å få den lengre.
Disse vektene brukes hele tiden over perioder på flere år.
Det fungerer, men penis blir ikke nødvendigvis bedre egnet til å ha sex…

Syfilis antas å ha blitt brakt til Europa med Columbus og hans skip i 1492.
Kjente personer som har hatt denne tidligere dødelige sykdommen innbefatter Al Capone, Beethoven, Hitler og Mussolini.
Ett av symptomene på at sykdommen er kommet langt er galskap….

Frykt stress og kulde krymper penis helt ned til 1/3 av normal størrelse… noe som plager ganske mange menn.

Mannens penis slutter normalt å vokse rundt 17 års alderen.

For å slå det fast en gang for alle: Penis er like følsom uansett om man er omskåret eller ikke.

Penishodet er for øvrig omtrent like følsomt som fotsålen, forskjellen er kun tykkelsen på huden som dekker…

Penisforstørrelse

Det er to typer kirurgi.
Den første er for å forlenge penis og man kutter da bånd for å tillate en del av penis som ligger inne i kroppen dras ut fra kroppen (omtrent halvparten av lengden på penis befinner seg inni kroppen).
Den andre er for å gjøre penis tykkere og man transplanterer da fett inn i penis.

Penisombinding

Binding av penis.
Av og til vil to menn med forhud knytte dem sammen med en snor.

Penispumpe

Det hevdes at en penispumpe kan brukes for å øke størrelsen på penis permanent.
Dette er ikke korrekt, man kan oppnå en kortvarig effekt, men ved neste ereksjon er størrelsen igjen den samme gamle.
Det hjelper heller ikke, som enkelte hevder å bruke den en halvtime hver dag i månedsvis.
For øvrig bør man aldri bruke en penispumpe mer enn 15-20 minutter.

Man kan derimot bruke en penispumpe for å oppnå ereksjon.
Man kan også bruke en penispumpe til onani.

En pumpe skaper ett kunstig vakuum rundt den kroppsdelen den dekker.
På denne måten trekkes blod til dette området.
Det er vanlig med økt følsomhet når man bruker en pumpe og noen ganger en nedsatt følsomhet eller svak kiling i etterkant. ( Det er bare midlertidig)
Pga. den økte blodtilstrømningen vil penis vokse og man vil kunne oppnå en ereksjon.
Når pumpen fjernes kan blodet igjen forsvinne og for å beholde en ereksjon noe lengre anbefales det å benytte en penisring.

Vi har fått en del spørsmål om hvordan man bruker en slik pumpe, så vi har laget en liten bruksanvisning…

Enkelte penispumper må monteres sammen før bruk.
Dette er normalt en enkel prosess som vaierer fra produkt til produkt.
Det er en fordel å barbere det området av kroppen som pumpen kommer i kontakt med, for å forhindre luftlekkasjer.
Bruk godt med glidemiddel som du smører på det området som vil komme i kontakt med kanten av sylinderen.
Dette glidemiddelet vil fungere som en membran som vil gjøre sylinderen lufttett.
Plasser sylinderen over penis, slik at kanten ligger jevn mot kroppen.
Hold den rolig.
Begynn å pumpe ved hjelp av håndtaket eller luftpumpen som er montert på penispumpen.
Ta det rolig, og pump til sylinderen ikke lenger trenger å holdes fast. (enkelte modeller må alltid holdes)
Dersom formålet er å oppnå en ereksjon, ta raskt av pumpen, hold med to fingre ved roten av penis og sett på en penisring for å beholde ereksjonen lengre.
VIKTIG: fjern penisringen igjen etter max 20 minutter, eller dersom det begynne rå gjøre vondt!

Å pumpe med lavt trykk i sylinderen ( man kan vippe på den og slippe inn litt luft fra tid til annen) gir en følelse som minner om å suges.
Noen finner økt nytelse i å bruke pumpen i en badstue, i solen, i ett varm badekar eller på ett annet varmt sted.

Penisring

Penisringer har sitt opphav i Østen og har eksistert i 1000vis av år.
Penisringer har til hensikt å begrense mengden med blod som forlater penis.
Kort fortalt så er det slik at de blodårene som fører blodet TIL penis, befinner seg ett godt stykke under huden… de som fører blodet FRA penis, befinner seg rett under huden.
Ved å bruke en penisring vil man da begrense hvor mye blod som kan gå vekk, samtidig som nytt blod kan komme til.
Det er selvsagt begrenset hvor mye man kan holde igjen, men de fleste før en følelse av at penis svulmer opp og blir mer følsom.
Mange opplever også at det å bruke en penisring kan forsinke utløsningen, siden ringen også delvis blokkerer for urinrøret.

Penisringer fungerer glimrende sammen med en penispumpe.

Penisringer plasseres i de fleste tilfeller om roten av penis, noen på rundt både penis og testiklene.
En penisring er i de fleste tilfeller lettest å få på før penis oppnår full ereksjon og det anbefales på det varmeste å barbere rundt penisroten/testiklene på forhånd.
For som de som har prøvd en penisring uten å barbere seg vet… det kan lugge.
Man bør ikke bruke en penisring mer enn max 20 minutter av gangen.
Dersom man aldri har brukt en penisring før, kan man med fordel begrense det til 10 minutter første gangen for å bli kjent med hvordan det oppleves å bruke en slik ring.

Det finnes ett utall penisringer på markedet, fra de enkleste som minner mest om en gummistrikk til de virkelig avanserte som kommer med kontrollpanel.
Noen fungerer kun som penisring, noen kommer med forskjellige former for tapper for hennes nytelse, andre er utstyrt med vibrasjon (økt nytelse både for ham & henne)
Det er nemlig ikke slik at penisringer ble oppfunnet for han sin del… menn har alltid brukt penisringer for å øke hennes nytelse.
Penis blir ofte hardere, mannen kan ofte holde på lengre før klimaks og ereksjonen forsvinner gjerne ikke like fort.
Høres ut som noe de fleste kvinner liker, ikke sant?
Siden de første ringene man kjenner til, for øvrig laget av øyevippene på geiter, har penisringer vært utstyrt med ett eller annet som stimulerer hennes klitoris under samleie.
For han sin del kan vi ta med at mange menn opplever orgasmen mer intens når man bruker en penisring, noe som gjør at stadig flere menn bruker en eller annen enkel penisring når de onanerer.

Hvilken type penisring man velger, avhenger helt av hva man ønsker.
På generelt grunnlag vil vi råde folk til å begynne med en enkel ring, til under 100,- for å prøve den og se om det overhodet er noe de syntes fungerer.
For det er slik at meningene er delte, noen kan knapt greie seg uten, andre ser ikke poenget.
Dersom man liker denne billige ringen, kan man gå videre til de litt mer avanserte modellene med vibrasjon osv…

En penisring er for øvrig en svært grei måte å introdusere ham til å bruke en vibrator på penis.

Helt til slutt tar vi med en liten advarsel: Ikke bruk penisringer dersom du bruker blodfortynnende medisiner, er diabetiker eller lider av noen sykdommer som er relatert til ditt blod.
Dersom det å ha på en penisring på noe tidspunkt medfører smerte, ubehag eller tap av følelse, ta den av umiddelbart.

Pentherafil

En som blir seksuelt tiltrukket av svigemor.

Peotomy

Kirurgisk fjerning av penis.

Persona

På markedet finnes det også «minicomputere» som digitalt påviser fruktbare og ufruktbare dager i den kvinnelige syklus. De viser sannsynlig eggløsningstidspunkt, dvs. den perioden du har mest sjanse for å bli gravid. Disse opplysningene kan også brukes preventivt for å unngå graviditet.
Hvem kan bruke «minicomputere»?
I prinsippet alle, men du må ha regelmessig menstruasjon.
Metoden krever en del innsats, fordi noen typer krever daglige temperaturmålinger, andre hyppige målinger av urinen. Disse dataene må så registreres i computeren. «Minicomputere» er også relativt kostbare – både i innkjøp og bruk – og regnes ikke blant de sikreste prevensjonsmetodene.
Hvordan skaffer jeg meg en «minicomputer»?
Noen må kjøpes direkte hos forhandler, andre kan kjøpes på apotek. Prisen er rundt 800 kroner for selve «minicomputeren» og videre 130 kroner i måned til forbruksmateriell.

Denne teksten er hentet fra Klinikk for seksuell opplysning. De kan kontaktes på http://www.seksuellopplysning.no/ for ytterligere innformasjon.

Perverst

Et gammelt utrykk som brukes av noe om noe de oppfatter som seksuelt avvikende, eller unormalt.
Det som er perverst for noen er helt normalt for andre.

Pessar

Pessar er en tynn gummiskål, som skal plasseres foran livmoråpningen inne i skjeden. Den hindrer sædcellene i å komme inn i livmoren.
Hvor får jeg tak i pessar?
Pessaret må tilpasses av lege eller jordmor.
Det finnes i flere størrelser, og legen eller jordmoren må måle til den størrelsen du skal ha. Legen eller jordmoren vil også vise deg hvordan du setter det inn og tar det ut.
Når pessaret sitter riktig skal verken du eller partneren din kjenne at det er der. Pessaret får du kjøpt på apotek og koster ca. 220 kroner.
Har jeg plassert pessaret riktig?
Lege eller jordmor vil kontrollere at du har gjort det riktig når du får det tilpasset. Du kan også øve deg hjemme, og gå tilbake til lege eller jordmor med innsatt pessar for kontroll.
Kan alle jenter bruke pessar?
De aller fleste kan bruke pessar. Dette blir avgjort ved undersøkelsen.
Hvordan skal jeg bruke pessaret?
Pessaret skal du alltid bruke sammen med sæddrepende middel (krem). Denne smøres på pessaret, på begge sider og rundt kanten, før du setter det inn. Pessaret holder kremen på plass, og hindrer sædcellene i å komme opp i livmoren
Når skal pessaret settes inn?
Du kan gjerne sette det inn rett før samleiet.
Hvis det går mer enn to timer til du har samleie, må du føre inn mer krem med sprøyten.
Hvis du har flere samleier etter hverandre, skal du ikke ta ut pessaret, men føre inn ekstra krem.
Etter siste samleie skal pessaret sitte inne minst seks timer.
Det skal aldri sitte lenger inne enn et døgn (24 timer).
Hvordan skal jeg behandle pessaret?
Etter bruk skal du vaske det i lunkent vann, tørke det og eventuelt drysse på talkum. Det må ikke kokes eller utsettes for sterk varme, da blir gummien ødelagt.
Må pessaret skiftes ut?
Ja, etter fødsel eller abort må størrelsen kontrolleres av lege eller jordmor.
Etter lang tids bruk eller lagring vil gummien bli skjør.
Du kan kontrollere dette ved å holde pessaret opp mot skarpt lys. Du vil da lett se hull eller svake punkter. Når pessaret skal skiftes ut kan du kjøpe nytt uten ny resept.
Har pessaret noen bivirkninger?
Nei. Det finnes silikonpessar for dem som har gummiallergi (latex).

Denne teksten er hentet fra Klinikk for seksuell opplysning. De kan kontaktes på http://www.seksuellopplysning.no/ for ytterligere innformasjon.

Petting

Å kysse hverandre, stryke på kroppen over og under klærne, å slikke og suge hverandre på huden, brystene og kjønnsorganene, uten å gå direkte over til munnsex/oralsex.

Peyronie’s disease

Egentlig ikke en sykdom, men en tilstand hvor penis er veldig bøyd.
Skyldes opphopning av arrvev på innsiden av penis etter en rekke skader på penisvevet gjennom årene.
Svært sjeldent hos yngre menn, men fra 50+ er det en tilstand som noen kommer borti.
Penis kan peke både opp og ned eller til siden og tilstanden kan i noen tilfeller gjøre et vanlig samleie vanskelig eller umulig.
Det kan ofte være vanskelig å få en ereksjon pga. store mengder arrvev som reduserer blodgjennomstrømningen.

Phallofil

Å bli opphisset av ekte, eller kunstige, peniser som har en størrelse som i utgangspunktet ikke stemmer med menneskets anatomi.

Pierceringer

Pierceringer er mer på mote enn noensinne før. For noen få år siden, var det de som ville være annerledes som tok hull på forskjellige kroppsdeler. Det være seg nese, tunge, øyebryn, brystvorter eller kjønnsorgan. Nå det rimelig akseptert og det er vel knapt noen som løfter ett øyebryn over en ring i noens navle. Og man skal ikke mange år tilbake i tid, før slikt hadde skapt ramaskrik. Men pierceringer er ikke noe nytt fenomen, i motsetning til hva enkelte syntes å tro. I bibelen kan man lese om Isaks hustru som har en gullring i nesen, pierceringer i navlen var svært vanlig i det gamle Egypt og romerske gladiatorer pierceret seg ofte i brystvortene som tegn på status og makt. På Borneo og i Ny Guinea kan kvinner fortsatt forlange at mannen skal ha en piercering gjennom penis, slik at han kan gi henne større nytelse, om han nekter står det henne fritt å velge en annen mann. En skikk som de har hatt i mange 100 år og som de kristne en gang prøvde å få dem vekk fra, siden de fortsatt praktiserer dette, er det vel unødvendig å si at de mislyktes.

Men også her, på våre nordligere bredde grader har pierceringer eksistert lenge. Fks under Dronning Victoria av England. Det var ikke uvanlig at kvinnene hadde ringer i brystvortene for å gjøre seg mer tiltrekkende. Det er også dronning Victoria som må tilskrives æren for den nå så klassiske pierceringen «prins Albert» Hun likte slettes ikke å se sin manns struttende lem under de trange trikotene de brukte den gangen, så hun forlangte at han skulle ha en ring i den, slik at han kunne binde den fast til låret…. rent praktiske årsaker med andre ord.

Pierceringer har to hovedmål. Det ene er at det er ett smykke. Mange ser det som kun det og reflekterer ikke noe videre over det, for ande har det en mye dypere mening. De bruker det nemlig som en del av sin seksuelle lek og det gjelder kanskje spesielt de som på ett eller annet nivå praktiserer SM, eller Dominans. En liten kuriositet, som enkelte kanskje vil finne interessant, er at en ring i venstre brystvorte symboliserer mandighet, dominans og sadisme. Høyre brystvorte symboliserer kvinnelighet, underkastelse og maschosisme. Ringer i brystvortene kan fks. være svært godt egnet til å henge vekter og lodd i. Her er det viktig å ikke overdrive vekten, vevet kan gi etter og etterlate seg stygge sår som man kanskje aldri får reparert. Ringer i brystvortene har også den effekten at man ofte blir mer følsom for berøring, enkelte hevder til og med at det blir så følsomme at de kan oppnå orgasme bare ved stimulering av brystvortene. Vi lar være å kommentere det utsagnet nærmere.

I følge en Dansk undersøkelse er nesten 10% av landets befolkning de stolte eiere av en, eller flere, intim pierceringer. Vi ligger kanskje litt etter her til lands, men neppe så veldig langt…. Når det gjelder det å ta en piercering er det en rekke ting å ta hensyn til, hygienen på stedet hvor det utføres, ikke minst. Dessuten er det en del snusk i bransjen, ikke alle er like dyktige som de gjerne vil gi inntrykk av. Vi anbefaler å ta kontakt med Oslo Piercering studio, det vet alt som er å vite om hvordan man tar en piercering, hva slags smykker man kan bruke og alt annet du bør være klar over før du begynner å lage nye hull i kroppen.

Pikk

Se penis

Pisk

I SM brukes pisk, hånden, spanskrøret, eller hva det nå er til å påføre nytelse. For mange kan det syntes uforståelig at noen kan nyte smerte, men for noen er det en viktig del av spillet, ett spill de ønsker å spille fullt ut. Og da er smerte en del av det som gir nytelse. Men svært ofte blir pisken overhodet ikke brukt, den er der utelukkende for å understreke maktforholdet.

Man skal allikevel ikke skyve under en stol at svært mange svinger pisken jevnt og trutt. Til glede og nytelse for både den som slår, og den som blir slått. For en nybegynner er det ikke alltid så lett å vite hvor man skal begynne. Eller hva man bør kjøpe, eller om man i det hele tatt trenger å kjøpe noe som helst. Om man først har bestemt seg for å gå til anskaffelse av en pisk, med det som intensjon at man ønsker å bruke den på en mer eller mindre uskyldig slave, er det noen små ting som kan være greie å tenke gjennom først. Begynn med å eksperimentere på deg selv. For det er det første du skal gjøre om du bestemmer deg for å svinge pisken, spanskrøret, sleiven eller hva det nå er du har i tankene. Test den på deg selv. Slå deg fks på baksiden av låret. Du vi antageligvis bli veldig overrasket over hvor lite kraft som skal til før det gjør vondt.

Nå trenger man jo egentlig ingen pisk, i hvert fall ikke til å begynne med. En flat hånd kan fint gjøre nytten, Faktisk er hånden en av de mest undervurderte hjelpemidlene er Dominant har til sin rådighet. Alt for mange ser ikke potensialet, med hånden kan man kile, stryke, slå og klype. Ett annet sted som kan se etter hjelpemidler er kjøkkenskuffen. Ikke knivene, men det ligger antageligvis en rekke ting andre der som egner seg svært godt om man skulle ønske å gi noen ett lite klaps på baken. Ett belte kan også brukes, men da er det veldig viktig å ikke slå hardt, og man bør definitivt prøve på seg selv, før man gir seg i kast med en mer eller mindre uskyldig slave.

Om man nå bestemmer seg for å kjøpe en pisk, så kan man kjøpe en enkel ridepisk. De er mer eller mindre like alle sammen. Om man kjøper den i en dyreforetning, eller i en SM butikk spiller mindre rolle, den koster uansett rundt en 100 lapp. Men om man legger turen innom en SM shop, vil man kjapt se at der henger det pisker på rekke og rad, fra de helt enkle spanskrørene ( som minner om russe staver) til virkelig sofistikerte greier med flere haler og skinnkledd skaft. Vi har til og med sett en av metall, med stålvaiere (en kjapp test på hånden avslørte at den var ekstremt smertefull)

Den, eller de som jobber i en slik butikk har vanligvis ganske god greie på produktene de selger, og kan raskt og greit svare på hvilken pisk som egner seg til ditt behov ( ikke vær redd for å spørre) de er vant til å se det meste, dessuten er de veldig ofte praktiserende SM’ere selv. Om de ikke har peiling, så finn ett annet sted å handle, å kaste bort flere hundre kroner på noe som du ikke kan bruke er ergelig. En enkel tommelfinger regel er at jo stivere en pisk er, jo mindre kraft trenger du får å lage røde striper. Og en tyngre pisk vil påføre mer smerte enn en lett. Men spør i butikken, de er de rette til å hjelpe deg, for de vet hva de har og de vet hvordan de forskjellige oppfører seg. Det er ikke flaut å spørre om råd og hjelp, du vil antagelig være kjempeglad for det senere.

Piston shot

Et uttrykk fra pornoindustrien som betegner nærbilder av en intensiv penetrering.

Plato

Den greske filosofen var en av de første til å konkludere med at menn og kvinner var like, med ett unntak: sexlysten. Mannen hadde en langt større lyst enn henne, men han anmodet kvinnen om å i størst mulig grad gi etter for mannen, for på den måten kunne de leve lykkelig sammen.

Plutarch

Plutarch var av den mening at kvinner og menn i utgangspunktet var like, men kvinnen, i motsetning til mannen, ble aldri voksen.
Hun fortsatte å være ett barn hele livet og det var da hennes ektemann som måtte passe på og vokte over henne, slik han gjorde med sine kjødelige barn.

PMS

Ett utrykk de fleste kjenner og som du kan lese en egen artikkel om her på erotikknett. Det er de dagene hvor mange kvinner får spesielle lyster, fks. på sjokolade og ikke minst opplever enkelte kvinner til dels kraftige humørsvingninger.

Polyiterofil

En som må ha sex med flere partnere på rad før han eller hun er i stand til å oppnå orgasme.

Porno

Hva som er porno er egentlig umulig å svare på. Det noen ser på som porno, kan av andre regnes som uskyldig erotikk. Dette er ett definisjons spørsmål, men lovverket har definert på porno som støtende bilder eller skildringer.
De fleste tolker det dit hen at nærbilder av kjønnsorganer, eller kjønnsorganer i kontakt med hverandre eller en annen persons kropp er som porno å regne.
Unntaket er om det er gjort med ett kunstnerisk tilsnitt… da er det plutselig kunst.

Pranayama

Puste teknikk brukt i forbindelse med Yoga (Tantra) for å berolige og skape balanse i kroppens naturlige energi.
Flere teknikker som skal hjelpe mannen i å utsette sin egen orgasme har sitt utspring i denne og lignende puste teknikker.

Prevensjon

tusenvis av år har kvinner ført urter, salver og oljer opp i skjeden for å forhindre graviditet.
De første eksemplarene av kondomet sies å være over 3000 år gamle, men de eneste sporene etter disse er små ledertråder i gamle tekster.

Grekerne var spesielt kreative når det gjaldt måter å unngå graviditet på, de utviklet blant annet noe som kan minne om dagens moderne pessar, som du smurte godt inn med forskjellige oljer.
Mennene på sin side måtte selvfølgelig også bidra, noe de gjerne gjorde ved å spise de stekte ballene til ett kastrert esel.
Prostitusjon var på den tiden både utbredt og fullt akseptert i det gamle hellas, og de prostituerte forsto nok mer enn de fleste av sine medsøstre på den tiden, noe som vel er årsaken til at analsex ble den foretrukne måten å ha sex med en prostituert på.
Man kan jo spørre seg selv hvorfor menn ikke hadde analsex med sine koner, for på den måten å forhindre graviditet, men det var forbudt.
Den dag i dag er utrykket «gresk» synonymt med analsex.

Ett par hundre år etter grekerne setter Romerne i gang for fullt med sine løsninger og teorier.
Kvinnen brukte gjerne en bomullsdott dynket i honning i skjeden for å forhindre at de skulle bli gravide. Forskjellige amuletter var også svært utbredt.
De utviklet også ett system med sikre perioder, hvor hun etter signende ikke kunne bli gravid.
Dette systemet baserte seg i stor grad på menneskets forståelse av dyrene, for man visste godt når man kunne sette føll på en hest, eller kalv på en ku.
Det eneste problemet med det systemet var at de byttet om de fruktbare og de trygge periodene for mennesket er som kjent ikke som alle andre dyr…..
Først ca 2000 år senere, i 1849 forstår man endelig hvordan kvinnens syklus fungerer, og når de sikre periodene inntreffer.

I 1543 får man en ny forståelse av kvinnens reproduksjons system, når Andreas Vasalius publiserer resultatet av sin mangeårige forskning på menneskets (og i særdeleshet kvinnens) kropp.
Han gir en god og ganske korrekt fremtilling av hvordan ett barn egentlig blir til og hvordan det utvikles i kvinnens liv.
En ting han oppdaget som man kanskje trodde var kjent langt tidligere, var at kvinner og menn har like mange ribben. Frem til da var det gjengs oppfatning at mannen hadde ett ribben mindre enn kvinnen, siden Eva var skapt av mannens ene ribben….

Det første skikkelige kondomet ble laget i 1564, men formålet var ikke å forhindre graviditet, men å stanse spredningen av syfilis som bredte seg som en pest over store deler av Europa.

Dr. Ernst Grafenberg er nok mest kjent for å være den som lokaliserte G-punktet ( punktet er oppkalt etter ham og heter Grafenberger punktet) men han gjorde også andre ting.
Han laget forløperen til spiralen i 1928.
IUD’en som den ble kalt, var laget i gull og sølv og det hele var en relativt sikker måte å unngå å bli gravid på.
Det eneste problemet var at 75% av alle som brukte den fikk infeksjon og måtte få den fjernet igjen.
G-punktet ble for øvrig oppdaget i 1944 og det var denne oppdagelsen som i etterkant gjorde ham udødelig.

Priapisme

Et medisinsk uttrykk for en ereksjon som ikke vil gå ned, det kan være svært smertefullt.

Prins albert

En piercering som går gjennom penishodet.
Historien sier at det var Prins Albert som var den første som hadde denne formen for piercreing og den ble tvunget på ham av dronning Victoria, som ikke likte å se hans penis gjennom de trange buksene man benyttet i England på 1800 tallet.
Hensikten med en ring gjennom penishodet, var at man da kunne binde penis fast til låret.

Progesteron

Ett kvinnelig kjønnshormon som regulerer en del funksjoner forbundet med forplantning.

Promiskuøsitet

Brukes om det å ha hatt svært mange sexpartnere, hvor sex i seg selv ikke spiller noen rolle, sex brukes for å oppnå nærhet og omsorg. Ofte har en Promiskuøs problemer med å etablere stabile forhold, all den tid hun eller han alltid er på søken etter nye personer som hun eller han kan knytte seg til.

Prostata

Også kalt mannens G-punkt. Lettest å finne gjennom mannens analåpning, ca 2 cm inn, mot magen.

Prostatakjertelen

blir ofte kalt «mannens G-punkt». Prostatakjertelen er på størrelse med en kastanjenøtt. Den ligger rett under urinblæren og omgir den øverste delen av urinrøret. Du finner den hvis du fører fingeren inn i mannens anal, omtrent 2 cm inn og mot magen…

Prostitusjon

De eldste nedskrevne bevis på at prostitusjon eksisterte skriver seg tilbake til 2000 f.kr, til byen Babylon.
Den største forskjellen mellom prostituerte da og nå, er at den gang ble de prostituert sett opp til. En prostituert var en hellig kvinne. En kvinne du, som mann, kanskje aldri fikk anledning til å ha sex med.
Statusen ble styrket, ved at de prostituerte holdt hus i templer.
Det var kun de vakreste kvinner, som fikk muligheten til å prostituere seg. De ble valgt ut av sine foreldre i ung alder og utseende og sosial status var viktige faktorer, som ble vektlagt av de hellige menn før en kvinne ble akseptert, som tempel prostituert.
Prostitusjon sto for den største delen av tempeltes menighet, så man kan si at religion og prostitusjon gikk hånd i hånd.

1500 år senere var fortsatt prostitusjon vanlig og fullt ut akseptert i Babylon.
Faktisk var det en periode slik at ALLE kvinner som var innfødte var pålagt å prostituere seg.
Loven sa nemlig at alle kvinner, en gang i sitt liv, skulle gå til tempelet og ha sex med den første mannen, som var villig til å betale for det.
Hvor mye mannen var villig til å betale, hadde ingen betydning og kvinnen hadde uansett ingen mulighet til å nekte å akseptere.
Denne prostitusjonen var en plikt til gudinnen Ishtar og all inntekt tilfalt tempelet.
Når kvinnen først var kommet inn i tempelet fikk hun ikke lov til å forlate tempelet, før hun hadde fått betalt.
Naturlig nok kunne noen av de mindre pene bli sittende ganske lenge. Historien sier at det ikke var uvanelig, at enkelte kvinner måtte vente i både tre og fire år.

Grekerne var for øvrig tidlig ute med å beskatte dette yrket, de hadde lagt merke til at det ble omsatt for store summer hvert år, og nå ville de gjerne ha sin del av kaken.
I 594 f.kr ble det opprettet statelige bordeller i Athen.
Kvinnene, som jobbet der, fikk sin lønn, men resten av pengene forsvant ned i statens dype lommer.

Romerne på sin side hadde strenge lover, som forbød en kvinne å ha sex, dersom hun ikke var gift. Dette førte til at det var vanskelig å finne prostituerte.
For å løse dette problemet ble det vedtatt en lov, om at dersom en kvinne registrerte seg, som prostituert kunne hun ikke straffes for å ha sex. Uansett.
Loven ble laget av menn, som alle hadde det til felles at de syntes det ble litt kjedelig i lengden, å holde seg til kona, men ingen av de hadde nok forutsett konsekvensene.
Romerske kvinner var minst like utspekulerte som kvinner i dag og følgene av loven, ble at en mengde gifte kvinner registrerte seg, som prostituerte, for å kunne ha vill og hemningsløs sex med en elsker, uten å løpe noen risiko.
Det var nemlig ingen lov som forbød en gift kvinne å registrere seg som prostituert… og heller ingen lov som forbød prostituerte å gifte seg.
Tanken var «en gang prostituert, alltid prostituert» så om man først var registrert, så var problemet løst for evig å alltid.
Denne praksisen var vanlig i minst 200 år, f.kr.

Først rundt år 1520 begynner man å se negativt på prostitusjon og bordeller.
Ikke fordi man mener det bryter med religion, eller fordi man mener at kvinnene som jobber der fortjener bedre, men simpelthen fordi syfilis epidemien har rammet hele Europa med full styrke.
Både menigmann og adelige blir rammet, blant de mer kjente finner vi Henry den 8, Charles den 8, Francis den 1 og pave Julius den 2.
Naturlig nok er bordeller de stedene som i størst mulig grad sørger for effektiv spredning, så de som jobber på, eller driver, slike steder risikerer strenge straffer.
Alt fra å kjeppjages ut av byen, til offentlig pisking og henrettelse var vanlige straffer.

Andre tall som kan være verdt å merke seg er at Alfred Kinsey i sin rapport fra 1948 fant ut at 69% av alle hvite menn i hans undersøkelse på ett eller annet tidspunkt hadde oppsøkt en prostituert.
Tall fra år 2000 tilsier at nærmere 10% av alle menn har gjort det samme…
Hva nedgangen skyldes er det delte meninger om, men at AIDS har en betydelig del av «æren» råder det bred enighet om.

Psychrocisme

En som blir opphisset av kulde generelt. Det kan dreie seg om å gå lettkledd ute om vinteren, løpe naken i snøen osv. Alt for å fryse….
Også brukt om en person som ønsker at partneren skal være så kald som mulig…. Bruker ofte is eller kaldt vann under onani og gjerne også sammen med en partner.

Pygmalionisme

En som blir tiltrukket av utstillingsdukker

Pyrofili

En seksuell lovprising av å brenne seg.
I sin mildeste form gnir man chilipulver eller salve på brystvortene eller kjønnsorganene for å få en brennende følelse.
Sexuelle leker innebærer bruk av kjemikalier, «steking» av kjønnsorganer i varm olje, varm voks, okyo, peau flambé, ilddansing, sigarettgloer, å kaste fyrstikker på kjønnshår og pisking med fakler.

Pyrophilia

(pyrophilia) En som blir seksuelt opphisset av flammer. De fleste nøyer seg med å se på flammer, det kan være seg å se på en brann, ett flammeshow, ett stort bål eller lignende.
Mange pyromane er også pyrofile.

Share