T

Tantra

En spirituell og kulturell bevegelse kjent som Tantra dukket opp i India i det tredje eller fjerde århundre etter Kristus og har siden da dukket opp i forskjellige forklednger.
Tantra har nylig blitt populært i flere vestlige kulturer. Premissene for denne filosofien er innviklet, men seksuell praksis karakteriseres ved ritualisert, sakte og ikke-orgasmisk sex.

Taoisme

En gammel filosofi som har mange likhetstrekk med Tantra, inkludert at den nylig er blitt populær i vestlige kulturer.
Seksuell praksis sies å være knyttet til seksuell utvikling og man blir oppfordret til ikke å få orgasme.
Hovedprimissene er at i stedet for at individet skal styres av seksuell energi skal det heller bli kontrollert med en bevist hensikt.

Taphefil

Seksuell tenning på tanken av å bli begravet levende.

Taphephilia

En som blir opphisset ved å bli levende begravet. Som oftest holder taphefile seg til å fantasere om det…

Taqaandan

En teknikk som benyttes i all hovedsak i midtøsten for å få ereksjonen raskt ned.
Man brekker penis midt på, mellom to svamplegemer og man hører et knepp som minner om det man hører når man «knekker knoker»
Riktig gjort er det en effektiv måte å få ereksjonen ned på, feil utført kan det medføre brudd i penis.
I vesten sees praksisen på som skadelig og spesielt i deler av Iran er det registrert uforholdsmessig mange penisbrudd, man antar at det henger sammen med denne teknikken.

Tarmskylling

Testikler

Mannens testikler, eller baller, er faktisk vel så viktige når det gjelder reproduksjon som mannens penis…. Her har vi samlet noen fakta om disse to «vedhengene»

At mannen har to hjerner, en i hvert hode, er ingen ny teori. Leonardo da Vinci var bare en av de som funderte på hvordan en penis kunne oppføre seg som den gjorde: «Den har en intelligens uavhengig av min, den har en egen vilje som gjør at selv om mann gjør hva man kan for å stimulere den vil den ikke opp, men den kan finne på å reise seg når man går tur eller sover.
Mange ganger er den våken når mannen sover og mange ganger sover den når mannen er våken.»

20% av aller erigerte peniser peker rett ut, 5 % peker ned og resten peker i varierende grad oppover.
Menn kan uten at de tenker over det selv være med å bestemme hvilken retning penis skal peke, når de velger hvordan penis skal ligge under klærne.
Dersom den ligger nedover og ikke har mulighet til å peke oppover når ereksjonen inntreffer, vil den på sikt bli pekende nedover…

Det er en sammenheng mellom testiklenes størrelse og mengden sædceller som produseres.
Større testikler = mer sæd.
Det europeiske gjennomsnittet er 22 gram pr. testikkel, til sammenligning er det kinesiske gjennomsnittet 10 gram.

I tidligere tider var det vanlig blant hottentottene i sør Afrika å fjerne en testikkel for på den måten redusere faren for å få tvillinger.

Grekerne var, som alle som har sett en statue fra deres storhetstid sikkert har registrert, svært opptatt av mannens anatomi.
På alle greske statuer henger den høyre testikkelen høyere enn den venstre og det skyldes gammel overtro.
De med en høy høyre testikkel var bedre egnet til å føde gutter, enn de med venstre testikkel høyest… de sist nevnte fikk etter dentids vitenskap helst jentebarn.
Guttebarn ble høyere verdsatt, derfor ble menn som sørget for den oppgaven høyere verdsatt.
Kan også ta med at 85% av alle menn har en høy høyre testikkel og en lavere venstre testikkel.
De fleste som har en høyre testikkel som henger lavt er skjevhendte…

Du har garantert sett hvordan man holder en hånd på bibelen, på lovboken eller ett flagg når man skal sverge å fortelle sannheten.
Vel, i tidligere tider holdt man en hånd på ballene når man avla eden.
Tanken var at dersom man ikke sa sannheten, så ødela man muligheten for å føde normale barn.
Dette var også en effektiv måte å holde kvinner (og evnukker) ute fra rettasalen, siden de ikke hadde noen baller å sverge til….

Alle menn vet hvor vondt det kan være å få ett spark, eller slag i skrittet.
I tidligere tider var det faktisk en forbrytelse å slå eller sparke mannen i hans edlere deler og straffen kunne være så streng som å få kappet av en hånd!

Total Power Exchange (TPE)

Et uttrykk som brukes innen BDSM, hvor man overlater all «makt», all kontroll, til den dominante.

Det finnes ingen facit for hva som er «korrekt» TPE, da mange elementer inngår, og her (som på de fleste områder hva angår BDSM) er det den/de som er aktive, som selv setter sine egne rammer og regler. Men vanlig er at den dominante har alle eiendeler registrert på seg, alle bank-konti, og er den som tar seg av alle økonomiske disposisjoner, ut fra tanken om at en slave/slavinne ikke skal/kan eie noe.
Den dominante bestemmer om den underdanige skal arbeide utenfor hjemmet eller ikke, og godkjenner den underdaniges venner/omgangskrets og samvær med disse, samt eventuelle fritidssyssler utenfor hjemmet.

Noen går så langt at den underdanige ikke kan gjøre noe som helst uten spesiell tillatelse; ikke engang gå på toalettet, vaske seg, gre håret, spise/drikke, sette seg/legge seg/reise seg, velge hvilke klær/sko de vil bruke, velge hvem de skal ringe til/snakke med (og når dette skal skje), eller andre detaljer i hverdagen, uten å spørre den dominante hver enkelt gang.

Andre setter generelle regler som gir faste rammer for «akseptert oppførsel». Dette er regler som alltid gjelder, dersom ikke annen beskjed blir gitt.
Det kan f.eks. være ett sett regler som gjelder når de er alene, et annet sett regler når de har besøk.
Eller ett sett regler hjemme, og ett ute blandt andre.
Innenfor disse rammene kan den underdanige selv handle, uten å måtte spørre om hver enkelt detalj; f.eks. kan en regel være at den underdanige alltid skal reise seg når den dominante kommer inn i rommet, men at vedkommende kan begeve seg fritt i huset ut over dette.
Det samme kan gjøres med faste påkledningsregler, faste regler for mat/drikke, o.s.v.
Mange synes f.eks. at det å alltid måtte spørre om tillatelse til toalettbesøk, er upraktisk, og blir mer til mas/bryderi enn gavn for den dominante, slik at de ikke legger dette inn i et TPE-forhold, andre finner glede av å legge dette inn som et element.

Hvor strengt man sette rammene for hva som den underdanige må spørre om tillatelse til, og hvor mye makt den dominante har, er opp til den/de som inngår en TPE-avtale.
Det er viktig at man setter rammene slik at de er praktisk gjennomførbare, da de færreste har et liv som ikke involverer utenforstående/uvitende (i.h.h.t BDSM).

Man må være klar over at privat inngåtte avtaler som kommer i konflikt med landets lovgivning, ikke vil være gyldige i en eventuell rettssak.

En god TPE-avtale vil ivareta den underdaniges sikkerhet også dersom det skulle komme til et brudd i forholdet, slik at ikke vedkommende blir stående på «bar bakke» efter å ha tjent sin eier i en årrekke, og den dominante blir sittende med alle verdier.
Mange utformer avtalen slik at eventuelle verdier den underdanige bringer med seg inn i forholdet, blir tilbakeført til vedkommende ved et eventuelt brudd (noe som er i samsvar med f.eks. norsk lovgivning; det man bringer med seg inn i et forhold, er særeie/verdier vedkommende har krav på å få igjen, dersom vedien fortsatt finnes).
Andre setter tilside et visst beløp til den underdanige pr. år, på en egen konto. Dette kan være spesielt viktig dersom den dominante ikke ønsker at den underdanige skal arbeide utenfor hjemmet. På denne måten vil den underdanige ha en sikkerhet som kan erstatte f.eks. eventuelle pensjonsordninger som tapes ved ikke å være i lønnet arbeide.

TPE (Total Power Exchange)

Et uttrykk som brukes innen BDSM, hvor man overlater all «makt», all kontroll, til den dominante.

Det finnes ingen facit for hva som er «korrekt» TPE, da mange elementer inngår, og her (som på de fleste områder hva angår BDSM) er det den/de som er aktive, som selv setter sine egne rammer og regler. Men vanlig er at den dominante har alle eiendeler registrert på seg, alle bank-konti, og er den som tar seg av alle økonomiske disposisjoner, ut fra tanken om at en slave/slavinne ikke skal/kan eie noe.
Den dominante bestemmer om den underdanige skal arbeide utenfor hjemmet eller ikke, og godkjenner den underdaniges venner/omgangskrets og samvær med disse, samt eventuelle fritidssyssler utenfor hjemmet.

Noen går så langt at den underdanige ikke kan gjøre noe som helst uten spesiell tillatelse; ikke engang gå på toalettet, vaske seg, gre håret, spise/drikke, sette seg/legge seg/reise seg, velge hvilke klær/sko de vil bruke, velge hvem de skal ringe til/snakke med (og når dette skal skje), eller andre detaljer i hverdagen, uten å spørre den dominante hver enkelt gang.

Andre setter generelle regler som gir faste rammer for «akseptert oppførsel». Dette er regler som alltid gjelder, dersom ikke annen beskjed blir gitt.
Det kan f.eks. være ett sett regler som gjelder når de er alene, et annet sett regler når de har besøk.
Eller ett sett regler hjemme, og ett ute blandt andre.
Innenfor disse rammene kan den underdanige selv handle, uten å måtte spørre om hver enkelt detalj; f.eks. kan en regel være at den underdanige alltid skal reise seg når den dominante kommer inn i rommet, men at vedkommende kan begeve seg fritt i huset ut over dette.
Det samme kan gjøres med faste påkledningsregler, faste regler for mat/drikke, o.s.v.
Mange synes f.eks. at det å alltid måtte spørre om tillatelse til toalettbesøk, er upraktisk, og blir mer til mas/bryderi enn gavn for den dominante, slik at de ikke legger dette inn i et TPE-forhold, andre finner glede av å legge dette inn som et element.

Hvor strengt man sette rammene for hva som den underdanige må spørre om tillatelse til, og hvor mye makt den dominante har, er opp til den/de som inngår en TPE-avtale.
Det er viktig at man setter rammene slik at de er praktisk gjennomførbare, da de færreste har et liv som ikke involverer utenforstående/uvitende (i.h.h.t BDSM).

Man må være klar over at privat inngåtte avtaler som kommer i konflikt med landets lovgivning, ikke vil være gyldige i en eventuell rettssak.

En god TPE-avtale vil ivareta den underdaniges sikkerhet også dersom det skulle komme til et brudd i forholdet, slik at ikke vedkommende blir stående på «bar bakke» efter å ha tjent sin eier i en årrekke, og den dominante blir sittende med alle verdier.
Mange utformer avtalen slik at eventuelle verdier den underdanige bringer med seg inn i forholdet, blir tilbakeført til vedkommende ved et eventuelt brudd (noe som er i samsvar med f.eks. norsk lovgivning; det man bringer med seg inn i et forhold, er særeie/verdier vedkommende har krav på å få igjen, dersom vedien fortsatt finnes).
Andre setter tilside et visst beløp til den underdanige pr. år, på en egen konto. Dette kan være spesielt viktig dersom den dominante ikke ønsker at den underdanige skal arbeide utenfor hjemmet. På denne måten vil den underdanige ha en sikkerhet som kan erstatte f.eks. eventuelle pensjonsordninger som tapes ved ikke å være i lønnet arbeide.

Traci Lords

Traci Lords skandalen rystet en hel bransje og flere mennesker fikk lengre fengselsstraffer og store bøter takket være Traci Lords.
Hva som egentlig skjedd og hvordan det kunne skje kommer antakeligvis aldri til å bli kjent, sikkert er det i hvert fall at Traci Lords lurte alle…. Og den eneste som ble sittende igjen med noe annet enn dårlige minner var henne selv.

Det hele begynte ett par uker før hun fylte 18 «på ordentlig» På det tidspunktet hadde hun dannet sitt eget produksjons selskap, som ble finansiert av noen av de gamle, store ringrevene i bransjen.
Hun fikk muligheten til å reise til paris, med 25.000$ for å lage en erotisk film som en gang for alle skulle befeste hennes rolle som den største av de store i bransjen.
Traci reiste og ble borte en måneds tid, når hun kom tilbake hadde hun ( og teamet) ikke greid å lage en film, men pengene var borte.
De som finansierte turen ble naturligvis ganske sinte, siden de absolutt ikke likte å gi bort så mye penger uten å få noe igjen for det, men de fikk snart helt andre og atskillig viktigere ting å tenke på.
Traci slapp nemlig bomben om at hun ikke het Kristie E Nussmann men Nora Kuzma og at hun ikke var født i 1962, men i 1962.
Brått ble alle de som noensinne hadde hatt noe med henne å gjøre delaktig i produksjon og distribusjon av barnepornografisk materiale.

For første gang tok bransjen ansvar og i løpet av 24 timer fra nyheten ble kjent, ble alle filmer og blader hvor hun hadde medvirket fjernet.
Det hevdes at det var LAPD som ga bransjen en frist på disse 24 timene, dersom de ønsket at ikke hodene skulle rulle som under den franske revolusjon.
Konsekvensen ble at bare en håndfull personer fikk noe mer enn symbolske bøter.

Traci Lords på sin side slapp unna alt som var av problemer.
Til og med IRS (Skattefogden) som hadde fulgt henne med argus øyne det siste året og hadde samlet nok bevis til å få henne dømt for skattesvindel måtte trekke seg tilbake, siden hun var mindreårig.
Traci endte opp med å få i både pose og sekk.

Om hvordan Traci Lords først endte opp som naken modell verserer mange historier. Den vanligste er at hun rømte hjemmeneifra og trengte penger, men det verserer også andre historier hvor det blir hevdet at hele Traci Lords stuntet ble styrt av hennes mor.
Uansett hva man velger å tro, det virker nesten FOR utrolig at en jente på 16 år, alene, skulle greie å dra ett slik stunt og lurer absolutt alle.

Men historien stopper ikke der.
Ett halvt år senere dukket en helt ny film opp på markedet med Traci Lords i hovedrollen: Traci I love you.
Dette var filmen som ble laget i Paris, som nå ble lansert etter at Tracis tidligere «partnere» satt bak lås å slå.
Du kan jo selv gjette på hvem som ble sittende på alle inntektene fra den…

Transseksuell

Person som er født i «feil kjønn’s»kropp. Psykisk og emosjonelt er personen fanget i en kropp hvis kjønn ikke stemmer med psyken.
Disse er ikke transvesitter, men bruker ofte klær til det kjønn de psykisk føler seg som. Kaller seg ofte TS (transseksuell). De som kroppskig er kvinner, mn psykisk er menn, kalles FtM (Female to Male). Motsatt MtF (Male to Female)

Transvesitt

En som har seksuell tenning på å iføre seg det motsatte kjønns klær, ofte også spille en rolle i tråd med påkledning.

Tribadisme

Primært en form for sex blant lesbiske, hvor man gnir kjønnsorganene mot hverandre for å oppnå gjensidig seksuell stimulering av kjønnsorganene.

Trichomonas-infeksjon

Hva er trichomonas-infeksjon?
Trichomonas-infeksjon forårsakes av en parasitt.

Hvordan smitter trichomonas-parasitten?
Parasitten overføres ved ubeskyttet samleie, på samme måte som gonoré-bakteriene og klamydia-bakteriene.

Er trichomonas-infeksjon farlig?
Trichomonas-infeksjon er ufarlig.

Hvilke plager kan trichomonas-infeksjon gi?
Trichomonas-infeksjon gir plager fra kvinners skjede:
– Økt utflod som lukter, er gulgrønn av farge og «skummer».
– Betente slimhinner i skjeden. Dette kan gi smerter under samleie og svie ved vannlatning.
Menn kan få svie ved vannlatning, men er oftest uten plager.

Kan jeg få behandling for trichomonas-infeksjon?
Infeksjonen behandles effektivt med en kortvarig antibiotikakur. Fast partner bør også behandles.

Denne teksten er hentet fra Helsetilsyntes brosjyre om seksuelt overførbare sykdommer (SOS)

Trikofili

En person med en spesiell fetisj for kjønnshår, eventuelt alt kroppshår.
En person som er trikofil kan på ett eller annet tidspunkt finne på å nappe ut ett hår fra partneren for å beholde dette som ett slags trofe.

Tripsolagnia

En som blir seksuelt opphisset av å la en annen person vaske håret sitt. (Håret på hodet)

Share